El nou periodisme (lectura obligatòria)

14 d’octubre 2008


Engegar un projecte de difusió cultural online com patrimoni.gencat et porta a plantejar-te moltes coses abans de començar: relació entre institucions, relació entre experts i públic, model d'escriptura, model periodístic... perquè en definitiva una part molt important de la web està lligada a l'actualitat cultural i és essencial entendre com l'actualitat funciona a la web. I això és periodisme. O potser millor encara "nou periodisme": el usos del blogger front als usos del periodista en paper... Juan Varela, com sempre apassionat i punyent, fa un excel·lent resum del que creu que ha de ser el nou periodisme: participació, criteri social, mitjans oberts, enllaços que generen valor, mitjans distribuïts, redaccions petites i obertes, domini públic, nous models econòmics... I ens aporta a més la visió coincident de Jeff Jarvis. De lectura obligatòria.