Càpsules 2.0. Els esclaus a Google Maps

02 de març 2009


Repassant la web de la BBC, arribo per casualitat a un interactiu sobre l'esclavitud fet sobre Google Maps. No és magnífic de disseny però hi ha una quantitat d'informació molt notable i en molts formats, especialment interessants els audios. Per a remenar i prendre idees.