New York Times: aged news...

12 de juny 2009

Si hi ha un diari al món que té prestigi, és el New York Times. Prestigi i pèrdues milionàries. Una cruel, molt cruel visió dels diaris de paper des de l'òptica d'Internet (atenció val per alguns museus també...):

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
End Times
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorNewt Gingrich Unedited Interview

"A veure digui una sola notícia d'aquest diari que sigui d'avui" Que cruels...

Per cert, ja teniu les notícies de la vostra web actualitzades? Ejem...

Vist a Periodistas 21 i BuzzMachine...